FrançaisDeutschItalianoEnglish versionNederlandsNihongo

De Culturele vereniging Villa Palagione Centro InterculturaleIn de loop van de afgelopen 35 jaar is Villa Palagione, beheerd door ”Villa Palagione – Centro Interculturale”, een vereniging zonder winstoogmerk, steeds succesvoller geworden, totdat het een internationaal centrum is geworden voor cultuur en vorming dat goed geïntegreerd is in de omgeving.
 
   

Doorgaan met leren – actief en creatief zijn

Het idee dat we permanent, gedurende ons hele leven, moeten blijven leren, opgevat als verworvenheid wat de kwaliteit van het leven betreft, is de centrale filosofie van Villa Palagione. Op een evenwichtige manier vorming en cultuur combineren, creativiteit en bijeenkomsten, maar ook rust en vakantie. Een ruim en gevarieerd programma waar talencursussen, schilder- en kunstateliers, beeldhouwworkshops, sport en kookcursussen, historisch-culturele excursies, vormingsseminars, concerten en tentoonstellingen deel van uitmaken, is ons speerpunt.
 
 

Aanzetten tot meedoen – ideeën verwezenlijken

VVilla Palagione neemt actief deel aan uitwisselingsprogramma’s en Europese projecten om interculturele communicatieve bijeenkomsten te promoten. Enkele voorbeelden: het initiatief voor een Europese universiteit in Volterra (www.LUEV.org), het “Leonardo da Vinci” (www.amici- del-leonardo.de) project ter vorming van jonge ambachtslieden, het project van sociaal vrijwilligerswerk (www.ib-freiwilligendienste.de), de verwezenlijking van tentoonstellingen die betrekking hebben op de Europese geschiedenis of internationale kunst, zoals “Otto de Grote en Europa – Volterra, van Otto tot aan de stad - staattijd” (www.ottone-il-grande.org), “De Longobarden – van Germanen tot Italianen”, “Frank Lloyd Wright – voorloper van de moderne architectuur”, evenals de organisatie van andere evenementen met internationale kunstenaars (schilderijententoonstellingen, vernissages, etc.).

 

 

 
 

 

 

Meningen uitwisselen en kennis delen

In een Europa dat gekenmerkt wordt door verschillende talen en culturen is Villa Palagione een actieve bemiddelaar die zich inzet om nieuwe manieren te vinden om het doorbreken van taalbarrières te vereenvoudigen en verschillende culturen en werelden bijeen te brengen.

 
 

Europese centra voor Cultuur en Communicatie

Villa Palagione is actief lid van de vereniging EBZ, Europese centra voor Cultuur en Communicatie, een unie van vormingscentra uit tien verschillende landen www.ebz-online.net